Utvecklingsseminarium för ledare FundiF

Start:  2018-11-16  09:00
Slut: 2018-05-07 12:00

Plats: Arlanda  

Alla ledare involverade i FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” deltar i ett utvecklingsseminarium.