Undervisning i förskolan: styrgruppsmöte

Start:  2017-05-08  00:00
Slut: 00:00

Plats: Malmö  

Styrgruppsmöte för Ifous FoU-program Undervisning i förskolan.

 

Läs mer om programmet här.