Undervisning i förskolan: Nationellt seminarium i Malmö

Start:  2016-10-12  12:30
Slut: 2016-10-13 15:45

Plats: Malmö  

FoU-programmet Undervisning i förskolan har nationellt seminarium för sina deltagare.