Styrgruppsmöte FundiF

Start:  2018-06-12  13:00
Slut: 16:00

Plats: Arlanda  

Styrgruppen för FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” möts och diskuterar den senaste utvecklingen.