Tillsammans för att utveckla professionalitet i förskolan

Start:  2017-09-28  00:00
Slut: 00:00

Plats: Tylösand  

Susan Henriksson, Svedala kommun, Ylva Holmberg, Malmö högskola, Karin Hermansson, Ifous

Genomförandet av FoU-programmet Undervisning i förskolan beskrivs och hur arbetssätt, verksamhet och kunskap kan utvecklas med stöd i forskning och bidra till långsiktig professionsutveckling. Genom konkreta exempel från programmet belyses framgångsfaktorer och utmaningar och hur de hanterats i programmet tillsammans med medverkande förskolechef och forskare.

Samma föreläsningspass körs i två omgångar: 14.30-15.30 och 15.45-16.45

Läs mer om Tylösandskonferensen.