Skolan vilar på tyst kunskap

Start:  2017-10-30  00:00
Slut: 00:00

Plats: Stockholm  

Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous och lektor vi Göteborgs universitet, föreläser om lärares profession och praktik under Skolforum i samarbete med Lärarnas Riksförbund.