Seminarium: Språkutvecklande arbetssätt inom SFI

Start:  2017-04-19  13:00
Slut: 16:00

Plats: Stockholm  

Den 19 april inbjuder Ifous tillsammans med involverade forskare representanter för skolhuvudmän och anordnare till ett seminarium för att diskutera gemensamma behov när det gäller inriktning för ett kommande FoU-program. Seminariet äger rum kl 13-16, Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Program för dagen:
13.00  Välkomna till Ifous, Marie-Hélène Arnborg, VD Ifous
13.10  Vad innebär det att delta Ifous FoU-program? Anette Jahnke, ifous
13.30  Femton års forskning om SFI – en kunskapsöversikt, Berit Lundgren, docent, Jenny Rosén, fil.dr.
14.15  Utmaningar och möjligheter – Introduktion till diskussionspass, Anette Jahnke
14.30  Diskussion & fika
15.15  Summering av gruppernas arbete, tidsplan framåt
16.00  Seminariet avslutas

Anmälan görs till Anette Jahnke, projekt-/processledare, anette.jahnke@ifous.se, Tfn. 0730-69 56 95.

 

Mer om FoU-satsningen hittar du här.

Programblad hittar du här.

Förstudien ”15 års forskning om sfi – en överblick”