Seminarium om Styrning och ledning

Start:  2016-09-06  09:00
Slut: 17:00

Plats: Stockholm  

Tisdagen den 6 september  välkomnar vi representanter från intresserade skolhuvudmän till ett seminarium inför Ifous nya FoU-program ”Styrning och ledning i skolan”. Vi presenterar förslag på utvecklingsmål och forskningsinsatser utifrån en genomförd förstudie och möjlighet till att påverka innehållet ges. Under dagen får ni även kunskap om hur det går till att medverka i ett av Ifous FoU-program. Seminariet äger rum i Stockholm

 Mer information om program och anmälan hittar du här.