Seminarium om Inkluderande Lärmiljöer 2

Start:  2016-09-06  09:00
Slut: 16:30

Plats: Stockholm  

Inför Ifous nya FoU-program ”Inkluderande lärmiljöer 2” bjuder vi in representanter från intresserade skolhuvudmän till en seminariedag för att diskutera det fortsatta arbetet. Under dagen får ni kunskap om hur det går till att medverka i ett av Ifous FoU-program, och chans att komma med idéer inför den forskningsinsats som programmet ska innehålla.
Seminariet äger rum tisdagen 6 september i Stockholm.

 

För mer information och anmälan.