Planeringsmöte: Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning

Start:  2021-01-12  00:00
Slut: 00:00

Plats: Online  

Digitalt planeringsmöte för skolhuvudmän som lämnat in avsiktsförklaring för att medverka i forsknings- och utvecklingsprogrammet Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning. Anmälan sker till Karin Hermansson, FoU-ansvarig.