Kommande händelser

Bokmässan: Datadriven skolutveckling

2023-09-28 , Göteborg  

Bokmässan: En hållbar förskola på vetenskaplig grund

2023-09-28 , Göteborg  

Mötesplats AI ur ett forskning- och huvudmanna perspektiv - möjligheter och utmaningar

2023-10-26 , Online