Planeringsmöte: AI inom utbildning och för elevers lärande

Start:  2023-12-15  08:00
Slut: 09:30

Plats: Online  

Öppet planeringsmöte för skolhuvudmän intresserade av att delta i FoU-programmet AI inom utbildning och för elevers lärande. Läs mer om FoU-programmet och anmälan.


Kommande händelser

Delningsseminarium för FoU-programmet Fokus undervisning

2024-05-29 , Online