Olika är normen

Start:  2017-11-21  13:30
Slut: 14:30

Plats: Stockholm  

Henrik Hamilton, projekt- och processledare på Ifous, berättar tillsammans med Christin Appel och Åsa Ernestam från SKL om materialet ”Olika är normen” som grundar sig i det arbete som genomfördes inom ramen för Ifous FoU-program ”Inkluderande lärmiljöer” som pågick mellan 2012-2015.

 

Seminarium i samband med Skolans ledarkonvent i samarrangemang med SKL.