Mötesplats Edtest talks – Rektors roll i valet av digitala lärresurser

Start:  2023-02-09  15:00
Slut: 16:30

Plats: Online  

En färsk studie från Swedish Edtest och Ifous visar bland annat på att rektorns roll i arbetet med att välja digitala lärresurser är splittrat och det delvis saknas en systematik.

Rektors arbete med skolutveckling är komplext och i och med den ökade digitaliseringen ökar komplexiteten. I en nyligen genomförd undersökning som fokuserats rektorns uppfattningar om att välja och värdera digitala lärresurser finns det spår av komplexiteten men även hur rektorer önskar bli stöttade framåt i deras arbete med digitaliseringen.

Vill du veta mer om resultaten från undersökningen och delta i samtal om rektors roll i arbetet med digitaliseringen anmäl dig då till Edtest Talks den 9 februari.

I samarbete med Atea och Swedish Edtech Industry genomfördes en telefonenkät under oktober-november 2022. Syftet var således att skapa ökad kunskap om rektorers roll gällande skolans digitalisering och tillgång till relevant material. 141 rektorer från grundskolan som gymnasieskolan svarade.

Agenda:
15:00 Välkomna!
– Presentation av enkäten, Anna Åkerfeldt, Ifous
– Samtal och frågor från deltagarna
– Vad är Swedish Edtest och vad är rektorns roll? Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
– Släpp av rapport och vad händer nu? – erbjudande att delta i WS-serie
16:30 Avslut

Dag: 9 februari
Tid: 15.00-16.30
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt


Kommande händelser

Inbjudan: Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling

2024-05-29 , Online  

Ifous mötesplats: Specialdidaktik och neurodiversitet: hur kan undervisningen bli tillgänglig för fler?

2024-08-15 , Online