Mötesplats: Edtest Talks: Nej, AI tar inte ditt jobb! Utmaningar och möjligheter med AI i undervisningen

Start:  2023-06-14  15:00
Slut: 16:30

Plats: Online  

Mer om program och anmälan. 

Dag: 14 juni
Tid: 15.00-16.30
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt

Observera att tillfället enbart är öppet för anställda hos medlemmar i Ifous eller Swedish Edtech Industry. 


Kommande händelser

Ifous Mötesplats: Matematiklärare om Pisa

2023-12-12 , Online  

Planeringsmöte: AI inom utbildning och för elevers lärande

2023-12-15 , Online  

Dialogmöte: Fokus likvärdighet

2024-01-25 , Online  

Dialogmöte inför FoU-programmet Behovsdriven undervisningsutveckling.

2024-02-08 , Online