Möte om FoU-programmet Förutsättningar för nyanlända elevers lärande

Start:  2016-09-05  13:00
Slut: 17:00

Plats: Stockholm  

Inför Ifous FoU-program ”Förutsättningar för nyanlända elever i grundskolan – språk och lärande” bjuder vi in representanter från skolhuvudmän som vill delta i programmet till ett planeringsmöte måndagen den 5 september i Stockholm. Vi kommer att gå igenom program- och tidsplan, förberedelser på hemmaplan mm. Mötet kommer att äga rum i Stockholm i lokalen Saturnus (Hornsgatan 15) och pågå  kl 12.00-17.00.

Läs mer och anmäl dig här.

Möjlighet finns att stanna kvar till efterföljande förmiddag den 6 september för att delta vid ett informationsseminarium under förmiddagen där tidigare deltagare i FoU-program berättar om sina erfarenheter, ger tips inför planering och svarar på frågor.

Mer information om FoU-programmet finns här.