Licentiatavhandling om undervisning i förskolan från Ifous FoU-program försvaras

Start:  2023-12-01  13:15
Slut: 2024-05-18 21:55

Plats: Malmö  

1 december försvarar Catrin Stensson sin licentiatavhandling ”Uppmärksamhetsskapande undervisningshandlingar med fokus på matematiska aspekter av programmering. Teoriinformerad undervisning i förskola.” vid en offentlig sammankomst vid Malmö universitet.

Stenssons licentiatuppsats syftar till att bidra med kunskap om vad som kan känneteckna didaktiskt och variationsteoretiskt informerad undervisning i förskola, med fokus på matematiska aspekter av programmering och på uppmärksamhetsskapande undervisningshandlingar inom Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Flerstämmig undervisning i förskolan (2018-2021). I programmet prövades teoriinformerade undervisningsupplägg och uppsatsen fokuserar på ett didaktiskt och variationsteoretiskt upplägg.

Läs mer om tillfället och hur du hittar dit.