Utvecklingsseminarium för skolledare: Undervisning i förskolan

Start:  2016-11-21  08:30
Slut: 17:00

Seminarium för skolledare som deltar i FoU-programmet Undervisning i förskolan.