Lärarnas forskningskonferens 2016

Start:  2016-11-01  09:00
Slut: 17:00

Plats: Stockholm  

För dig som arbetar inomStockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun ellerFryshusets gymnasium – passa på att anmäla dig till åretsLärarnas forskningskonferens! Arrangörer är Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, i samarbete med Ifous. Konferensen äger rum på Kungsholmens västra gymnasium på Konradsberg den 1 november klockan 9.00 – 17.00. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av FoU-projekt som rör undervisning och ämnesdidaktik och därigenom bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet.

 http://www.pedagogstockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/lararnas-forskningskonferens-2016/