Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan

Start:  2017-05-02  00:00
Slut: 00:00

Plats: Helsingborg  

Ifous fokuserar presenterar den första analysen Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet.

Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous håller i seminariet.

Öppet för personal anställda hos Ifous partners.