Kick-off: Inkluderande lärmiljöer

Start:  2017-04-26  00:00
Slut: 2017-04-27 00:00

Kick-offseminarium för samtliga deltagare för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

 

Läs mer om satsningen här.