Kick-off för FoU-programmet Undervisning i förskolan

Start:  2016-03-17  11:00
Slut: 2016-03-18 17:00

Plats: Stockholm