Inkluderande lärmiljöer: styrgruppsmöte

Start:  2017-04-26  00:00
Slut: 00:00

Plats: Stockholm  

Möte för styrgruppen i Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer.