Inkluderande lärmiljöer: Kick-offseminarium

Start:  2017-04-26  00:00
Slut: 2017-04-27 00:00

Plats: Arlanda  

Kick-offseminarum för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer.