Informationsträff om FoU-programmet Vuxenutbildning på distans

Start:  2021-12-15  15:30
Slut: 17:00

Plats: Online  

Den 15 december arrangerar Ifous en informationsträff om vad det innebär att medverka i ett FoU-program och hur Vuxenutbildning på distans är tänkt att utformas. Det är en träff som vänder sig till dig som representerar en skolhuvudman/utbildningsanordnare och som är intresserad av att veta mer om vad det skulle innebära för din organisation att medverka. Det ger också möjlighet till dialog om inriktning och forskningsfokus i FoU-programmet.

Observera att deltagande i informationsträffen inte automatiskt innebär att man väljer att medverka i FoU-programmet. 

Datum: onsdag den 15 december
Tid: 15:30-17:00
Plats: via Zoom
Anmälan: annika.faager@ifous.se

Möteslänken kommer att skickas ut till anmälda deltagare några dagar före själva mötet.