Informationsträff: Datadriven skolförbättring

Start:  2019-10-15  13:00
Slut: 16:00

Plats: Stockholm  

Den 15 oktober kl 13-16 i Stockholm arrangeras en informationsträff för skolhuvudmän som är intresserade av att gå in i FoU-programmet Datadriven skolförbättring.

Läs mer om program och anmälan.