Informationsmöte: Nominera till ULFs styr- och ledningsgrupper

Start:  2024-01-31  08:30
Slut: 10:00

Plats: Online  

Digitalt informationsmöte för skolhuvudmän intresserade av att nominera kandidater till ULFs styr- och ledningsgrupper.

Läs mer om mötet och anmälan.