Ifous mötesplats: Den röda tråden: Att få både kontinuitet och progression i grundskolans övergångar

Start:  2021-11-17  08:30
Slut: 10:00

Plats: Online  

Digital mötesplats som vänder sig primärt till dig som är beslutsfattare hos kommunal eller fristående skolhuvudman, eller som arbetar med att utveckla din huvudmans verksamhet. 

Läs mer om tillfället.