Ett nationellt ULF-avtal: Hur får vi fler skolor på vetenskaplig grund?

Start:  2023-06-30  13:00
Slut: 14:00

Plats: Almedalen  

Den vetenskapliga grunden i skolan ska stärkas och fler lärare ska delta i forskningen. Nu finns ett förslag på ett nationellt ULF-avtal om praktiknära forskning. Men hur får vi fler lärare och huvudmän involverade? Och hur kan den praktiknära forskningen bidra till professionsprogrammet för lärare.

Medverkande:

Monica Sonde, chef, avd. för utbildning och arbetsmarknad, SKR
Åsa Fahlén, ordförande, Sveriges lärare
Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
Åke Ingerman, dekan, Göteborgs universitet
Ulrika Bergmark, professor pedagogik, Luleå tekniska universitet
Karl-Johan Sjödin, chef utbildningsförvaltningen, Åtvidabergs kommun
Jesper Haglund, moderator, Karlstads universitet
Karin Hermansson, moderator, Ifous

Du kan följa seminariet digitalt via den här länken. 

Dag: 30/6
Tid: 13:00-14:00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, sal B24

Programpunkten i det officiella Almedalsprogrammet.