Kommande händelser

Mötesplats AI ur ett forsknings- och huvudmanna perspektiv: Möjligheter och utmaningar

2023-10-26 , Online