Digital mötesplats: Hur kan fritidshemmet bidra till elevers måluppfyllnad?

Start:  2022-11-11  08:30
Slut: 10:00

Plats: Online  

Mötesplatsen hålls via Zoom (länk till registrering i verktyget skickas ut veckan innan).

 
Välkommen till ett frukostseminarium baserat på kunskaper och erfarenheter från FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag 2019-2022.
 

Seminariet vänder sig till pedagoger, rektorer och förvaltningspersonal med intresse för fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Vid tillfället presenteras forskningsresultat som tagits fram inom ramen för Ifous avslutade FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag (https://www.ifous.se/fritidshemmets-pedagogiska-uppdrag/).

Dessutom kommer resultaten att diskuteras med utgångspunkt i hur fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag skulle kunna bidra till elevers måluppfyllelse.

Vi kommer även kort att informera om Ifous nya satsning på fritidshemmet: Fritidshemmets bidrag till elevers ökade måluppfyllelse (https://www.ifous.se/fritidshemmets-bidrag-till-elevers-maluppfyllelse/)

Pris:
Ifous medlemmar: kostnadsfritt
Icke Ifous medlemmar: 395 kr (exkl moms)
Välkommen med din anmälan!

Kommande händelser

SETT: Kvalitetssäkring inom Edtech: Vad fungerar?

2024-04-16 , Stockholm  

Informationsmöte: Förskolebarns förändrade kunnande

2024-04-30 , Online  

Delningsseminarium för FoU-programmet Fokus undervisning

2024-05-29 , Online