Dialog- och planeringsmöte om FoU-programmet Särskolans kunskapsuppdrag

Start:  2022-02-02  09:00
Slut: 12:00

Plats: Online  

Den 2 februari 2022 arrangerar Ifous ett digitalt dialog- och planeringsmöte om vad det generellt innebär att medverka i ett FoU-program och specifikt hur FoU-programmet Särskolans kunskapsuppdrag är tänkt att utformas. Det är ett digitalt möte som vänder sig till dig som representerar en skolhuvudman/utbildningsanordnare och som är intresserad av att veta mer om vad det skulle innebära för din organisation att medverka. Det ger också möjlighet till dialog om inriktning och forskningsfokus i FoU-programmet.

Observera att deltagande i informationsträffen inte automatiskt innebär att man väljer att medverka i FoU-programmet. 

Datum: onsdagen den 2 februari 2022
Tid: 09.00 – 12.00
Plats: via Zoom
Anmälan: andreas.jacobsson@ifous.se

Möteslänken kommer att skickas ut till anmälda deltagare några dagar före själva mötet.