Dialog- och planeringsmöte för FoU-programmet Övergångar

Start:  2022-02-04  09:00
Slut: 12:00

Plats: Online  

Ett dialog- och planeringsmöte för huvudmän intresserade av att delta i FoU-programmet Övergångar – kontinuitet och progression.