Bokmässan: En hållbar förskola på vetenskaplig grund

Start:  2023-09-28  13:00
Slut: 13:45

Plats: Göteborg  

Utveckling i förskolan ska präglas av en positiv framtidstro och enligt lpfö18 lägga grunder till ett växande intresse och ansvar för hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling. Barnen ska utveckla kunskap, inte bara om hur vi gemensamt kan värna miljön inför framtiden utan också hur vi formar ett demokratiskt, rättvist och fredligt samhälle.

Men hur gör man det med små barn? Vad krävs av praktiken – förskollärare, rektorer och övrig personal – och vilken ny kunskap behöver tillföras av forskningssamhället?

Med dessa frågor arbetar nio svenska skolhuvudmän tillsammans med en forskargrupp ledd från Mälardalens universitet i Ifous FoU-program Hållbar förskola. I det här samtalet får du träffa både praktiskt verksamma i förskolan och forskare som berättar om sina erfarenheter, upptäckter och idéer om hur vi kan forma en bättre framtid genom att börja redan i förskolan.

Välkommen till ett samtal som leds av Henrik Hamilton, process- och projektledare Ifous med Sara Ackeby förskollärare, Örebro kommun, Marcus Milan, rektor Örebro kommun, Åsa Svahn, verksamhetschef förskola Örebro kommun, Eva Ärlemalm-Hagsér, professor, Mälardalens universitet.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

 

Här hittar du programpunkten i Bokmässans officiella program. 


Kommande händelser

Informationsmöte: Förskolebarns förändrade kunnande

2024-04-30 , Online  

Delningsseminarium för FoU-programmet Fokus undervisning

2024-05-29 , Online