Bokmässan: Datadriven skolutveckling

Start:  2023-09-28  12:00
Slut: 12:45

Plats: Göteborg  

Vilka kunskaper har skolledare, skolchefer och lärare om sina elever? Hur kan de mer träffsäkert förbättra skolan utifrån kunskap om elevers lärande, mående och skoltillvaro? I det treåriga FoU-programmet Datadriven skolutveckling har 100 lärare, skolledare och skolchefer utforskat hur data – digital och analog – kan användas för att driva förbättringsarbete. Vilka hinder och möjligheter finns? Resultat från utvecklings- och forskningsarbetet presenteras av Anette Jahnke, process- och projekt­ledare på Ifous och forskare vid Göteborgs universitet, Jesper Grönlund, utvecklingsledare Fridaskolorna, och Ulrika Mjörud, rektor i Värmdös kommun.

Biljett: Seminariekort

Länk till programpunkten i Bokmässans officiella program. 


Kommande händelser

Informationsmöte: Förskolebarns förändrade kunnande

2024-04-30 , Online  

Delningsseminarium för FoU-programmet Fokus undervisning

2024-05-29 , Online