Almedalen: AI-hackaton med fokus på utbildning

Start:  2024-06-26  10:00
Slut: 10:45

Plats: Almedalen  

Dag: onsdag 26 juni
Tid: 10:00-10:45
Plats: Stora Torget 16, Bolaget
Arrangör: Atea Sverige

Programpunkten i det officiella Almedalsprogrammet.

I framtidens förskola och skola öppnar användningen av generativ artificiell intelligens (AI) upp spännande möjligheter för barn, elever och lärare. De teknologiska framstegen skapar unika möjligheter för att reformerar undervisningen och adressera de utmaningar som skolväsendet står inför.

Ateas AI-hackathon inleds med en kort inspiration. Deltagarna bildar sedan team och genererar idéer hur generativ AI kan användas i skolväsendet. Idégenereringen leds av verksamhetsutvecklare från Atea Education och i slutet av passet koras den bästa idén. AI-hackathonet avslutas med nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Alla idéer sammanställs och delas med deltagarna i efterhand.

Medverkande:

Andreas Skog, AI Change Agent, AI Sweden
Camilla Hansén, Ridsdagsledamot, Miljöpartiet
Fredrik Löfgren, institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet
Igor Lindgren, Sveriges elevkårer
Josefin Malmqvist, riksdagsledamot, Moderaterna
Julia Högberg, barnrättsjurist, BRIS
Karin Hermansson, VD, Ifous
Kristina Björn, utbildningsstrateg, Rise
Tomas Berfors, Account Executive, Rek.AI
Emma Rosén, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB
Patrik Glad, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB


Kommande händelser

Almedalen: Forma morgondagens utbildning med datadriven skolutveckling och faktabaserade beslut

2024-06-27 , Almedalen  

Bokmässan: Döma eller bedöma? Hur mäter vi förskolebarns förändrade kunnande?

2024-09-26 , Göteborg  

Bokmässan: Läsförståelse : Vad fungerar och hur?

2024-09-27 , Göteborg  

Bokmässan - Döma eller bedöma? Hur mäter vi förskolebarns förändrade kunnande?

2024-09-27 , Göteborg