Nu slutrapporterar FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

“Inkludering” är ett omdiskuterat begrepp. Varför ska skolan vara inkluderande? Hur ser en inkluderande lärmiljö ut, och hur skapar vi en skola där eleven är i fokus? Om dessa frågor handlar seminariet “Att forma skolan efter eleverna” i Malmö den 17 september. I dag, 16 september, släpps även rapporterna från programmet.

Skolan ska enligt skollagen ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, men i praktiken kan det vara lättare sagt än gjort. Alla barn har olika behov och olika förutsättningar. Inkluderande lärmiljöer handlar om att möta vare elev där den befinner sig.

En inkluderande skola strävar efter att alla elever ska känna sig delaktiga och sedda. Hur kan en sådan skola bli verklighet, och hur kan forskare och praktiker hjälpa varandra i att öka kunskapen om inkludering?

Det diskuteras vid ett seminarium som avslutar Ifous treåriga FoU-program Inkluderande lärmiljöer, involverat drygt 200 lärare och skolledare från tolv kommuner samt forskare från Malmö högskola. Samtidigt presenteras de rapporter som arbetet i programmet har resulterat i.

En tydlig effekt av arbetet är att det skett en grundläggande förändring i de verksammas synsätt: det är skolan och lärmiljöerna som behöver anpassas till elevernas skiftande behov – inte tvärtom.

Deltagande lärare och rektorer har också utvecklat konkreta metoder och arbetssätt för att bättre möta elevers olikheter, exempelvis podcast och lärandeonder. Dessa beskrivs i tio utvecklingsartiklar som publicerats under 2015. Där hittar du även de rapporter som arbetet i programmet har resulterat i. 

 

Samtliga rapporter finns här.

Läs mer om seminariet här.