Hur kan skolan arbeta för att främja de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på? Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med sju skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

Inkludering är, och har länge varit ett hett begrepp i svensk skola, men detta är utifrån en syn på inkludering som begränsad till fysisk placering – och inte utifrån ett förhållningssätt som baseras på demokrati och mänskliga rättigheter.

Under tre år har sju svenska skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare från Högskolan i Borås för att utveckla de inkluderande lärmiljöerna i sina skolor och förskolor – och nu är de redo att berätta om sitt arbete.


På konferensen får du bl.a. höra:
Erik Nilsson: Statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström inledningstalar utifrån regeringens strategi kring inkluderingsfrågorna och utifrån sina egna erfarenheter som chef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Justin Powell: Professor på University of Luxembourg och internationellt erkänd forskare i inkluderingsfrågor talar om inkludering som en värdegrundsfråga. Hur formar vi ett inkluderande och demokratiskt samhälle, och vad händer om vi inte gör det?

Forskarnas perspektiv: Forskargruppen ledd av Elisabeth Persson, universitetslektor, och Lill Langelotz, universitetslektor, Högskolan i Borås, berättar om vad de sett i de sju kommunernas arbete, såväl framgångar som fallgropar. Vad är viktigt att tänka på för skolhuvudmän som vill skapa en mer inkluderande skola?

Praktikernas perspektiv: Skolledare och lärare från de deltagande kommunerna berättar om hur man gått till väga i sitt arbete. I programmet har medverkat cirka 250 lärare och förvaltningsledare – från förskola till gymnasium.

Du får också möjlighet att träffa och mingla med andra besökare som vill vara med och forma en bättre utbildning, och i förlängningen även ett bättre samhälle för våra barn och elever.

Medverkande skolhuvudmän:
Gislaveds kommun, Skellefteå kommun, Säters kommun, Trelleborgs kommun, Täby kommun, Värmdö kommun, Västerås kommun.

En inbjudan i pdf-format hittar du här!

Tid, plats och pris!
Dag: 27 november
Plats: Clarion Arlanda
Tid: 08:30-16:30
Priser: Priserna är boka-tidigt-priser och gäller fram till 15 november 2019.

Boka-tidigt-pris för medlemmar: 1890 kr (ord. pris 2190 kr). Boka här.

Boka-tidigt-pris för icke medlemmar: 2290 kr (ord. pris 2790 kr). Boka här.

Osäker på om din arbetsgivare är medlem i Ifous? Du hittar Ifous medlemmar här.