Kraven på vuxenutbildningen har ökat. Förutom att stärka den enskilda individen ska den även vara ett stöd i etableringen av nyanlända, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle. För att möta de ökade kraven är det av stor vikt att det skapas förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt, flexibilitet och ökad individanpassning. Det är också viktigt att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i befintlig forskning. Därför startar Ifous nu ett FoU-program med fokus på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och alla skolhuvudmän med intresse är inbjudna till en informationsträff 13-16 21 maj i Stockholm (Saturnus konferens, Hornsgatan 15).

Sista dag för anmälan är 13 maj, begränsat antal platser. Anmälan är bindande och sker till Sofie Grahn Hillve, process- och projektledare på sofie.grahn-hillve@ifous.se.

OBS! Då intresset har varit stort informationsträffen så har en större lokal bokats och därför förlängs anmälningstiden till 13 maj. 

Program för dagen

13:00 Välkomna, Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous

13:15 Ifous FoU-program – Vad är det?, Sofie Grahn Hillve, Projekt- och processledare

13:30 En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, Mikael Andersson, utredningssekreterare.

14:15 En individanpassad vuxenutbildning – en kommande systematisk forskningsöversikt, Pontus Wallin, Skolforskningsinstitutet

14:45 Kort kaffepaus

15:00 FoU-programmet En individanpassad vuxenutbildning, Sofie Grahn Hillve, Projekt- och processledare Ifous

15:15 Våra förväntningar på ett eventuellt deltagande, Ett samtal mellan alla medverkande

15:45 Var står vi nu och hur går vi vidare?, Sofie Grahn Hillve, Projekt- och processledare Ifous Marie-Helen Ahnborg, VD Ifous

16.00 Dagen avslutas

 

 

Dagens program i pdf-format hittar du här.