Ifousdagen – 21 maj 2014

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 Stockholm

Om du inte hade möjlighet att delta på Ifousdagen så finns det ett referat av dagen här, en inspelning av samtalet ”Mellan skägg och syren” här samt ett urval av de tweets som kommenterade dagen här.

 

 

 

Åhörarkopia för Cristina Robertson föreläsning: Cristina Robertson Skola på vetenskaplig grund 14-05-21

 

 

Program för dagen

08:30 Registrering samt te/kaffe

09:30 Öppnande av Ifousdagen

09:45 Det nya skolforskningsinstitutet – för vem och varför? Per Thullberg

Per Thullberg är professor i historia och tidigare generaldirektör för Skolverket. Dessförinnan var han Södertörns högskolas första rektor och han har även varit avdelningschef på Högskoleverket. Nu utreder han det nya skolforskningsinstitutet inför dess start 2015. En delrapport har nyligen offentliggjorts, som ger en fingervisning om vad det nya institutet kommer att innebära för utvecklingen av skolans praktik.

11:00 Skola på vetenskaplig grund – möjligheter och utmaningar. Cristina Robertson

Cristina Robertson är fil dr i pedagogik och har en bakgrund som lärare, skolledare, utvecklingschef, bitr skoldirektör och forskningsstrateg. Nu är hon projektledare för en kartläggning av nationell och internationell forskning på Vetenskapsrådet, SKOLFORSK. Cristina kommer att berätta om projektet SKOLFORSK samt om de möjligheter och utmaningar hon ser i genomförandet av en skola på vetenskaplig grund.

11:45 Vetenskap på skolans grund – ett samtal mellan skägg och syren om Ifous FoU-

program

13:00 Lunch

14:00 Vad behöver svenska skolor utveckla? Ann-Marie Begler

Ann-Marie Begler är generaldirektör för Skolinspektionen. Hon är socionom och har tidigare bl.a. varit överdirektör vid Socialstyrelsen och generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.Ann-Marie kommer att, utgående från Skolinspektionens undersökningar av elevers och lärares perspektiv på skolan, peka på några viktiga utvecklingsområden.

14:45 Gruppdiskussion kring utvecklingsbehov och eftermiddags!ka

15: 45 Sammanfattning av dagen

 

VÄLKOMNA!