Så var det äntligen dags att fira att Ifous har funnits i 10 år! Det gjordes vid ett välfyllt jubileumsseminarium måndagen den 30 maj på van der Nootska palatset i Stockholm. Seminariet bjöd på historisk tillbakablick, nostalgisk minneskavalkad och framåtsyftande diskussion.

Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg hälsade välkommen och reflekterade över vad som har hänt under det gångna decenniet, i världen och i den svenska utbildningskontexten:
– I en allmänt osäker tid då demokratin och det fria ordet hotas och sättet att förhålla sig till fakta och kunskap blir alltmer relativistiskt, är det viktigt att skolan står upp för den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten. Det är vad Ifous hjälper till med och det är vi stolta över.

Hur började det?

Vad var upprinnelsen till att Ifous bildades? Vilket tomrum var det Ifous skulle fylla? Per-Arne Andersson, tidigare arbetsmarknads- och utbildningsdirektör vid SKR, nu ordförande i Friskolornas riksförbund och Katarina Arkehag, tidigare chef för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, nu förvaltningschef i Örebro kommun var båda med från början och beskrev hur det gick till när Ifous grundare Per Reinolf tog initiativ till de första diskussionerna om ett skolhuvudmännens forskningsinstitut.

 

 

– Det var dags för skolhuvudmännen att göra något och inte bara vänta på att staten skulle ta kommandot över den forskningsbaserade skolutvecklingen, sa Per-Arne som har suttit i Ifous styrelse ända sedan start och var en av dem som deltog i det ursprungliga tankearbetet. -Ifous har verkligen blivit huvudmännens forskningsinstitut och en en aktör att räkna med. Det var precis det vi ville, sa Katarina som också var med i de inledande diskussionerna.

 

Vad har Ifous gjort?

Under 10 år har mycket hunnit hända. Ifous medarbetare gav sig ut på en nostalgisk minnestripp och berättade om hur verksamheten har utvecklats och vuxit år för år.

Hur ser framtiden ut?

Ifous står inför spännande utmaningar. En sådan är det kommande arbetet med att tillsammans med företrädare för lärosäten planera för den framtida permanenta ULF-verksamheten.

– Tillsammans med Ifous och skolhuvudmännens ska vi bygga förutsättningar för kommande praktiknära ULF-forskning, säger professor Elisabet Nihlfors, ordförande i den nationella samordningsgruppen för ULF.

– Samverkan mellan forskare och praktiker är inte alltid så lätt. Se till att lyssna på varandra och respektera varandras olika villkor, säger Cissi Askwall som är generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet – VA som ett medskick på vägen.

En annan utmaning är att förvalta och utveckla Sveriges första testarena för digitala lärresurser – Swedish Edtest.

– Det behövs en samlande kraft för att samordna och bistå i arbetet med att kritiskt granska och värdera de olika digitala lärresurser som finns. Det är inte lätt att vara beställare och Swedish Edtest har här en viktig funktion att fylla, säger Jan Hylén, en av de främsta experterna när det gäller skolans digitalisering.

Lyssna på vad Eva Norén säger om Edtest och Ifous:

 

Vad vill ägarna med Ifous?

Sedan våren 2021 ägs Ifous av de tre organisationerna SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund. Seminariet avslutas med en paneldiskussion där ägarorganisationerna svarar på frågor om hur de vill att Ifous ska utvecklas framöver.

– Jag ser framför mig att fler små skolhuvudmän kommer att vara engagerade i praktiknära forskning genom Ifous, sa Ulla Hamilton som är vd för Friskolornas riksförbund.

 

 

– Jag vill se en utveckling där det är lärarprofessionens frågor som står i centrum och att Ifous blir en arena för tredjerumssamtal för att identifiera de behov som finns i lärarnas praktik, sa Ingrid Carlgren, professor emerita och företrädare för Idéburna skolors riksförbund.

– Genom Ifous visar vi att skolhuvudmännen själva tar ansvar för att utveckla skolan. Grattis Ifous till de tio första åren och lycka till inför de kommande tio, sa Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning som avslutning på jubileumsseminariet.

 

 

 

 

Läs hela artikeln som pdf.