Coronakrisen och lärarnas rekordsnabba omställning – erfarenheter så här långt ( 31 mars 2020)

Nina Bergdahl, doktorand vid Stockholms universitet har tillsammans med Jalal Nouri som är docent vid samma universitet och en av de forskare som Ifous samverkar med i FoU-program, gjort en blixtstudie av hur lärare implementerar distansundervisning och vilka erfarenheter de har så här långt. Data som analyserats kommer dels från en enkät, dels från diskussioner i lärarforum på internet. Studien visar på ett enormt engagemang hos lärarna, men belyser också utmaningar som behöver tas i beaktan inför framtiden. Det  blir också tydligt att undervisning på distans innebär andra förutsättningar och villkor, vilket ställer nya krav på lektionsplanering och uppföljning.

Rapporten kan laddas ned här.