MASSIV UPPSLUTNING KRING MANIFESTATION FÖR VETENSKAP

 

Lördagen den 22 april samlas människor runt om i världen till en March for Science. I Sverige blir det manifestationer i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Sammantaget väntas hundratusentals människor i mer än 400 städer visa sitt stöd för vetenskapen.

Initiativet till manifestationen kommer från USA, där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och för att forskningsbaserad kunskap kommer till användning i samhället. Här ingår också att motverka faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter.

– Men det är viktigt att komma ihåg att det är en manifestation för vetenskap och inte en demonstration mot vissa makthavare, säger Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, som samordnar aktiviteterna i Stockholm.

En särskild poäng är att vetenskapen inte känner några gränser, att den bygger på mångfald och öppenhet, och berör alla människor.

I Stockholm avgår March for Science från Mariatorget på Södermalm klockan 12:00. Den följer sedan mindre gator via Mosebacke och Folkungagatan, fram till målet Medborgarplatsen. Här följer ett scenprogram med forskare, artister och företrädare för olika delar av samhället.

Ett trettiotal organisationer är engagerade i manifestationen i Stockholm, så också Ifous.

– Vi stödjer March for Science eftersom vi vill markera vikten av att samhällsfunktionerna bygger på forskningsbaserad kunskap och då särskilt betona vetenskapens roll i skolan, säger Marie-Hélène Ahnborg, vd på Ifous.

Organisationer och enskilda personer kan stödja manifestationen på flera sätt, till exempel genom att sprida information, vara volontär den 22 april, bidra med pengar eller annat som behövs.

– Jag är med för att uppmärksamma att vetenskap är viktigt i allas våra liv. Varje dag använder vi resultatet av forskning. Jag vill också visa att vi forskare är helt vanliga människor, säger Elisabeth Ekener, forskare vid KTH och en av volontärerna och arrangörerna.

Arrangörerna hoppas att manifestationen blir startpunkten för ett pågående samtal om hur synen på forskningsbaserad kunskap kan stärkas.

 

Läs mer på manifestationens svenska och internationella webbplats