Per-Arne Andersson, SKR, har suttit i Ifous styrelse sedan den grundades, varit styrelsens ordförande under flera år och arbetat aktivt med Ifous övergång till ideell förening. Den 31 maj 2021, när Ifous ombildas till ideell förening, tar han plats som ledamot i den nya styrelsen.

– Vilka möjligheter ser du med ett nytt huvudmannaskap för Ifous?
Jag ser stora möjligheter då då företrädarna för alla skolhuvudmän har en gemensam plattform. Både för egenfinansierat forsknings- och utvecklingsarbete men också en plattform för möten och diskussioner om utveckling av skolans undervisning.

– Vilken roll vill du att Ifous ska spela i utvecklingen av den svenska skolan?
Ifous har under 10 år varit en bra startplattform för det forsknings- och utvecklingsarbete som skolor själva tar initiativ till. Min bedömning är att alla de förskollärare, lärare och rektorer som medverkat i program med ifous medvetet har förbättrat möjligheterna till ytterligare forskning och mer kvalificerade utvecklingsarbeten på sina resp skolor. Denna utveckling kan nu bli ännu kraftfullare.

– Du har suttit i Ifous styrelse sedan den grundades och varit styrelsens ordförande under de senaste åren, samt varit involverad i övergången till ideell förening – hur känns det nu är allt är klart?
Det känns naturligtvis mycket bra. Jag vet att Per Reinolf som startade ifous var mycket angelägen om att det skulle vara företrädaren för skolhuvudmännen som skulle vara ägare av ifous. Nu har vi gått i mål även med den ambitionen.

– Vad hoppas du att Ifous kommer att kunna åstadkomma i och med förändringarna, kommer det att skapa nya förutsättningar för verksamheten?
Nu har vi skapat förutsättningar för att få med alla skolhuvudmän. Nu har vi skapat förutsättningar för att ta intiativ för mer forskning och utvecklingsarbete så att svenska skolor i högre utsträckning än i dag kan säga att undervisningen ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet.