Niclas Westin, avdelningschef, utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Den 31 maj 2021 ombildas Ifous till en ideell förening och i samband med det tar Niclas plats i den nya styrelsen.

Niclas Westin, fotograf Liza Simonsson.

– Vilka möjligheter ser du med ett nytt huvudmannaskap för Ifous?

Jag ser stora möjligheter till att ännu bättre fånga och driva skolans strategiska utmaningar i och med att intresseorganisationerna gemensamt driver Ifous fortsatta verksamhet. 

– Vilken roll vill du att Ifous ska spela i utvecklingen av den svenska skolan?
Jag skulle vilja se Ifous utvecklas till en aktiv part i den struktur för praktiknära forskning som just nu prövas som en försöksverksamhet vid landets lärosäten och som många skolhuvudmän deltar i.

Din roll i Ifous styrelse, vad hoppas du att kunna bidra med i den?
Min ambition är att bidra med de erfarenheter vi har från Stockholm, både som deltagare i olika Ifous-projekt och från andra samarbeten och samarbetsformer mellan skola och akademi. En viktig sak för mig är att lyfta kunskapsfokus från individnivå till organisationsnivå.