Kenneth Handberg (S), vice ordförande i SKRs beredning för utbildningsfrågor, går in som ledamot i den nya styrelsen i samband med att Ifous omvandlas till ideell förening 31 maj 2021.

– Vilka möjligheter ser du med ett nytt huvudmannaskap för Ifous?
Jag uppskattar att vi har fått till ett samarbete mellan oss tre huvudmannaorganisationer inom ett område som vi alla brinner för – att utveckla svensk utbildning genom samverkan mellan huvudmän och forskningen. Vi kan göra så mycket mer tillsammans än när vi jobbar på var sitt håll. Ett stärkt forsknings- och utvecklingsarbete  stärker likvärdigheten i den svenska skolan.

– Vilken roll vill du att Ifous ska spela i utvecklingen av den svenska skolan?
Vi ska ha en så bra undervisning som möjligt, i alla förskolor, skolor och i vuxenutbildningen. På beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Då behöver vi utvecklas med stöd i forskningen, och genom att arbeta tillsammans. Att gå till det på bred front är den roll jag vill se att Ifous kan ha.

– Din roll i Ifous styrelse, vad hoppas du att kunna bidra med i den?
Jag har med mig en stor erfarenhet av att arbeta på nationell nivå och har sett de olika förutsättningarna som finns hos olika kommuner. Med det i bagaget kan jag bidra så att Ifous verksamhet verkligen blir något som kan passa alla skolhuvudmän.