Ingrid Carlgren, styrelseledamot i Idéburna skolors riksförbund, professor emerita i pedagogik, Stockholms universitet. Här intervjuas hon i samband med att hon träder in i Ifous styrelse då Ifous omvandlas till en ideell förening, 31 maj 2021. 

– Vilka möjligheter ser du med ett nytt huvudmannaskap för Ifous?

Jag tror det kan bidra till en mer aktiv diskussion om skolans forskningsbehov bland huvudmännen. Det öppnar också för en ny typ av samverkan med lärosätena – till att börja med i relation till ULF-projekten.

– Vilken roll vill du att Ifous ska spela i utvecklingen av den svenska skolan?

Stärka utvecklingen av den praktiknära forskningen. Initiera FoU-projekt om angelägna och viktiga frågor i skolans verksamheter. Framförallt projekt som kan bidra till utvecklingen av en bildningsfrämjande undervisning. Bidra till en mångfaldig utveckling av skolans pedagogiska verksamheter. Men också kritiska granskningar av vad skolans styrsystem har för konsekvenser för de pedagogiska verksamheterna

– Din roll i Ifous styrelse, vad hoppas du att kunna bidra med i den?

Jag har en bred erfarenhet av praktiknära forskning över flera decennier.  Har initierat och drivit utvecklingen av en plattform för praktiknära forskning i Stockholm (STLS – Stockholm Teaching and Learning Studies) liksom den huvudmannafinansierade ämnesdidaktiska forskarskolan med inriktning mot klassrumsbaserad forskning. Samt ett antal andra forskarskolor för lärare. Jag har också varit med och utvecklat en vetenskaplig  tidskrift för publicering av resultat från praktiknära forskning. Och varit redaktör för den i fem år.  Min roll i styrelsen är nog främst denna kompetens samt min kännedom om idéburna pedagogiska verksamheter. Jag vill verka för olika komparativa projekt där skolor med olika pedagogiska inriktningar medverkar.