Under Almedalsveckan i Visby medverkade Ifous i flera programpunkter. Nedan finns det information om samtliga samt länkar till alla seminarierna.

 

En hållbar förskola, om att påverka i det lilla och förändra i det stora

Hållbar utveckling kräver individer som kan stärka hållbarheten och störa ohållbarheten. Det börjar i förskolan. Hur vi kan arbeta för att skapa förändring; hur vi kan ge barnen en röst och en tro på sig själva som bildar en kultur och påverkar framtiden.

Medverkande:
Ann Bisenius, Skolchef, Österåkers kommun
Klara Adolphson, Styrelseordförande, Våra barns klimat
Karin Hermansson, VD, Ifous
Elise Sillevis Smitt, Rektor, Pysslingen Förskolor
Jessica Mozakka, Utbildningsdirektör, Innovitaskolan och Pops Academy

Du kan se seminariet i efterhand via Almedalen Play. (inspelat 28 juni 2023)

 

Läskris och segregation, förskolan kan motverka båda genom att ge barnen ett stort ordförråd

Barn som berikas med ett gediget ordförråd klarar sig bättre i skolan. Det förebygger utanförskap och motverkar segregation. Att barn får möjlighet att gå på förskolan kan komma att påverka barnens framtid. Varje barn ska få chansen att nå ett ordförråd mot 70.000 ord som vuxen.

Medverkande:
Mattias Hammar, Trygghetschef, Academedia
Malin Videkorp, Rektor, Pysslingen Förskolor
Petter Brobacke, Moderator, Academedia
Karin Hermansson, VD, ifous
Andréa Hedin, Oppositionsborgarråd, Stockholm

Du kan se seminariet i efterhand via Almedalen Play. (inspelat 28 juni 2023)

Ett nationellt ULF-avtal: Hur får vi fler skolor på vetenskaplig grund?

Den vetenskapliga grunden i skolan ska stärkas och fler lärare ska delta i forskningen. Nu finns ett förslag på ett nationellt ULF-avtal om praktiknära forskning. Men hur får vi fler lärare och huvudmän involverade? Och hur kan den praktiknära forskningen bidra till professionsprogrammet för lärare.

Medverkande:
Monica Sonde, chef, avd. för utbildning och arbetsmarknad, SKR
Åsa Fahlén, ordförande, Sveriges lärare
Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
Åke Ingerman, dekan, Göteborgs universitet
Ulrika Bergmark, professor pedagogik, Luleå tekniska universitet
Karl-Johan Sjödin, chef utbildningsförvaltningen, Åtvidabergs kommun
Jesper Haglund, moderator, Karlstads universitet
Karin Hermansson, moderator, Ifous

Du kan se seminariet i efterhand här.  (inspelat 30 juni 2023)