Tema: Kapacitetsbyggande för skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Nu startar Ifous Mötesplatser för dig som har som uppdrag att arbeta med Forskning och Utveckling (FOU) på en strategisk nivå.  Mötesplatserna kommer anordnas ca fyra gånger/år på olika platser i landet. Första steget är möteplatser i Stockholm och Skåne där Ifous partner har sin huvudsakliga verksamhet. Höstterminen 2017 kommer de även att anordnas på andra platser i landet.

Med det övergripande temat som utgångspunkt kommer olika aktörer inom akademin och skolväsendet bjudas in både för kunskapsspridning och dialog.  Mer specifika frågor som kommer behandlas är bland annat:

 • Vad innebär vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?
 • Hur leder och följer upp ett långsiktigt och framgångsrikt forsknings- och utvecklingsarbete?

 

Program för första tillfället:

 • Försöksverksamheten för praktiknära forskning.
  Elisabet Nihlfors, dekan Uppsala universitet, berättar om den av regeringen beslutade försöksverksamheten för samverkan mellan lärosäten och skolverksamhet.
 • Lärares profession och praktik
  Anette Jahnke, fil dr, projektledare Ifous och lektor Göteborgs Universitet.
  Hur bygger vi vidare på alla lyft? Vad är nästa steg i att utveckla lärares profession och praktik? Hur kan Ifous FoU-program bidra till ett långsiktigt och hållbart kollegialt arbete inom och mellan professioner
 • Ett FoU-program om lärares professionskunnande och praktik – vad kan det innehålla?
  Anette Jahnke om planering av Ifous FoU-program
 • Kommande mötesplatser – frågeställningar och inbjudna gäster?
  Workshop om innehåll av höstens mötesplatser.

 

Tid och plats:

Stockholm
31 maj kl 9.00-12.00
Plats meddelas vid anmälan

 

Malmö
13 juni kl 13.30- 16.30
Programmet för dagen är ändrat, det blir enbart ”Försöksverksamheten för praktiknära forskning” med Elisabet Nihlfors. Kontakta Katarina Arkehag för anmälan. Vi återkommer med Anette Jahnkes programpunkt under hösten. 

 

Första tillfället är kostnadsfritt både för medlemmar och icke-medlemmar men vid avanmälan efter den 25/5 respektive 7/6 eller uteblivet deltagande debiteras 500 kr/person.
Anmäl dig till katarina.arkehag@ifous.se