Varmt välkommen till en förmiddag om specialdidaktik och neurodiversitet – hur kan undervisningen bli tillgänglig för fler?

Dag: 15 augusti
Tid: 8.30 – 11.00
Titel: Specialdidaktik och neurodiversitet – hur kan undervisningen bli tillgänglig för fler?
Plats: Online (länk skickas ut 1-2 dagar före tillfället)
Medverkande: Emma Leifler (Göteborgs universitet) och Henrik Hamilton (Ifous)
Pris: Kostnadsfri för Ifousmedlemmar, 595kr för icke-medlemmar. Se om din huvudman är medlem här.
Anmälan: via den här länken

 

Mötesplatsen utgår från forskning om elever med NPF och klassrummets naturliga variation – en neurodiversitet.

Under förmiddagen utgår vi från elevers olika sätt att fungera och hur kunskap om olika kognitiva förmågor och funktioner kan omsättas i praktiken, hur ett didaktiskt vad kan förfinas för att möta vem vi undervisar.

En undervisning som grundar sig i ledning och stimulans, är en pro-aktiv didaktik med inbyggda stödstrukturer som möter elevers behov. En del stödstrukturer är generella och andra är specifika.

Undervisning som görs tillgänglig för fler, genom metoder och strategier som är särskilt utformade för att möta elevers variation, kan minska kunskapsgapet mellan elevgrupper och förhindra att elever senare i livet är i behov av anpassningar eller särskilt stöd.

Emma Leifler och Henrik Hamilton.

På seminariet medverkar:
Emma Leifler, Göteborgs universitet
Emma är universitetslektor och verksam vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Hennes avhandling handlar om inkludering för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och begreppet specialdidaktik är centralt för hennes forskning om hur undervisningsinnehåll i olika ämnen kan göras tillgängligt för fler elever. Specialdidaktik har bland annat studerats inom forskarskolan SET (Special Education for Teacher Educators, 2018 – 2022).

Henrik Hamilton, Process- och projektledare på Ifous leder och moderar seminariet.

Program för förmiddagen:
08.30 Välkomna! Mötesplatsen introduceras. Henrik Hamilton (Ifous)
08.35 Generella eller specifika stödstrukturer:att möta neurodiversitet i klassrummet, Emma Leifler (Göteborgs universitet)
09.15 Återkoppling och reflektioner. Ett samtal mellan Emma Leifler och Henrik Hamilton utifrån deltagarnas reflektioner.
09.35 Paus
09.50 Generella eller specifika stödstrukturer: att möta neurodiversitet i klassrummet, Emma Leifler (Göteborgs universitet)
10.30 Återkoppling och reflektioner. Ett samtal mellan Emma Leifler och Henrik Hamilton utifrån deltagarnas reflektioner.
10.50 Förmiddagen avrundas
11.00 Mötesplatsen avslutas